Hoe kun je als marketeer bijdragen aan een toekomstbestendige planeet?

Afgelopen week was het de week van de circulariteit. Koplopers op dit gebied organiseerden verschillende events en workshops om andere professionals mee te nemen in de circulaire economie. Zo ook Circl op de Amsterdamse Zuidas, hét praktijkvoorbeeld van circulair en duurzaam ontwerp en bedrijfsvoering. Tijdens ‘Circulariteit bij Circl’ stond de rol van de marketeer in de transitie naar duurzaamheid centraal. Blyde schoof ook aan en liet zich inspireren door key-note sprekers Thomas Kolster (auteur van het boek Goodvertising), Jasper Gabriëlse (oprichter van circulair schoonmaakmiddelen merk Seepje) en Sander Veenendaal (oprichter van communicatiebureau Heldergroen). In deze blog sommen we onze belangrijkste learnings uit het programma voor je op.  

Positieve gedragsverandering

De centrale vraag van de middag luidde: ‘Hoe kan een merk op een positieve manier bijdragen aan het leven van de consument?’ Volgens Veenendaal speelt visualitie hierin een cruciale rol:  “If we cannot visualize it, how can we realize it?” Deze quote onderschrijft de potentie van marketing en reclame in de transitie naar een duurzame wereld. Er ligt een zekere verantwoordelijkheid bij merken om, met o.a. hun visuele uitingen, consumentengedrag op een positieve manier te beïnvloeden. En dat betekent niet alleen aanzetten tot aanschaffen van een bepaald product. Volgens Kolster leven we in een post-purpose tijd, waarbij het steeds meer gaat over verandering teweeg brengen bij consumenten. Hierbij werd gesproken over zogenoemde ‘Transformative Promises’. Beloftes van een organisatie om tot positieve verandering in het leven van de consument aan te zetten. Een concrete, persoonlijke focus is hierbij belangrijker dan een grote overkoepelende missie. Deze boodschap voor positieve verandering sluit perfect aan bij de missie van Blyde: “Creating a positive footprint worldwide.”

Seepje – Afval is geen afval!

Gabriëlse, co-founder van Seepje, host één van de break-out sessies. Zijn bedrijf produceert natuurlijke was- en reiningsproducten gemaakt van onder andere fruitschillen. Hij opent zijn keynote als volgt: “Niemand vindt wassen leuk. Juist daarom wil Seepje eraan bijdragen om deze onvermijdelijke taak tóch iets leuker en mooier te maken.” Seepje’s campagne in samenwerking met de Albert Heijn maakt de consument ervan bewust dat er manieren zijn om ons afval op een nuttige manier te gebruiken. De campagnefilm laat zien hoe Seepje en Albert Heijn overgebleven schillen van perssinaasappels ‘redden’ uit de supermarkt en deze verwerken in een afwasmiddel. Een heel helder voorbeeld van een merk dat de consument aan het denken zet over afval. Het zet aan tot het maken van duurzame keuzes en draagt op die manier bij aan een schonere, circulaire wereld.

Beeld: https://www.kromkommer.com/

Kromkommer – Gelijke rechten voor alle bananen en peren

Kromkrommer is een bedrijf dat aandacht vraagt voor de verspilling van fruit en groentes die geen standaard look hebben. De workshop van Kromkommer gaat over de kracht van storytelling. Met de spreuk “Gelijke rechten voor al het groente en fruit” maakt mede-oprichter Chantal Engelen meteen duidelijk wat de boodschap van hun bedrijf is. Om bewustzijn te creëren over de hoeveelheden ‘krom’ fruit en groenten die retailers en consumenten weggooien, zet Kromkommer creatieve en informatieve acties op. Zo vertelt Engelen over een actie waarbij een enorme container gevuld met kromme courgettes neergezet is op de Dam. Want, stelt ze: “Verandering begint bij de consument”. Opnieuw een inspirerend voorbeeld van een bedrijf dat zijn merk inzet om verandering teweeg te brengen – in dit geval om voedselverspilling tegen te gaan.

The Hero Trap

Als afsluiting deelde Kolster inzichten & bevindingen uit zijn boek “The Hero Trap” (vanaf mei verkrijgbaar). De conclusies die hier naar voren kwamen? Bedenk als merk welke rol je aanneemt en denk na over de vraag who can you help your costumers become. “Merken moeten verder gaan dan alleen het verkopen van een product. Het is belangrijk om je te laten leiden door de – steeds bewuster wordende – consument.  Give up the power and give it to the people!”, aldus Kolster.

Credits Header: https://www.linkedin.com/posts/heldergroen_weekvandece-heldergroen-positievebeweging-activity-6632327860491206656-spkL